Information om webbutbildningen HjälpHjärnaHjärta

Ansvarig utgivare

Svenska rådet för hjärt-lungräddning

Samarbete

Webbutbildningen är utarbetad av Svenska rådet för hjärt-lungräddning i samarbete med Nationella Strokekampanjen (Sveriges landsting och regioner), Svenska Neurologföreningen, Svenska Cardiologföreningen, SOS Alarm samt Hjärt-Lungfonden och Laerdal Medical AS. Arbetet har utförts av en projektgrupp med forskare inom kardiologi, neurologi, medicinsk pedagogik och vårdvetenskap.

Projektgrupp

Projektgruppen har bestått av Leif Svensson, Johan Herlitz, Lars Rosengren, Mia Von Euler, Annika Nordanstig, Annika Berglund, Marie Thuresson, Catrine Henriksson, Lennart Nilsson, Lars Engerström samt projektgruppsansvariga Anette Nord och Helene Bylow.

Referenser

Socialstyrelsen, Nationella Strokekampanjen, Svenska rådet för hjärt-lungräddning, Stiftelsen för Svenska rådet för hjärt-lungräddning. Nationella riktlinjer och utbildningsmaterial, 2011.